Retailtop draait aan de verkeerde knoppen

retailnews; nieuwe retail

Project Description

Treffender dan de onderstaandeonderzoeksuitkomsten kan het jammer genoeg niet worden. In dit artikel van RetailNews worden in een paar regels alle punten opgesomd die niks met het behagen van consumenten te maken hebben. Het zijn puur alleen cijfermatige aangelegenheden zonder te kijken naar wat de klant nu precies wil en vernieuwing door te voeren. In een volgende fase kun je weer aan de slag met marges, digitalisering en zo ontstaat weer een gezond bedrijf.

Mijn conclusie “de oogkleppen moeten echt af”. Weg met het verouderde denken dat heeft nu al genoeg bedrijven in de problemen gebracht. Bestuurders steek je licht ook eens op bij nieuwe consultants ipv de gene die al jaren geen resultaat leveren. Het is tijd voor het nieuwe denken en doen. Stel de consument centraal en weet waarom je dit doet.

RetailNews.nl 23-05-2016

Retailtop maakt zich meest druk om marges

Nederlandse retailbestuurders kijken voornamelijk twee tot vier jaar vooruit in hun strategische plannen. De helft heeft echter moeite met het concretiseren en bijsturen van de strategie. Dat blijkt uit het onderzoek Strategy Trends 2016 van organisatieadviesbureau Berenschot, waarvoor onder meer zo’n dertig ceo’s van grote ketens en groothandels zijn ondervraagd.

De ceo’s zijn bij een aantal trends zeer eenduidig in hun antwoorden, stelt het organisatieadviesbureau. Zo geven bijna alle ceo’s (92 procent) aan dat ze zich regelmatig druk maken over margedruk. Digitalisering en robotisering volgt met 81 procent op de tweede plek, terwijl duurzaamheid bij 73 procent hoog op de agenda staat. De handel wijkt daarmee af van het gemiddelde van de ruim vijfhonderd ondervraagde bestuurders, die de reputatie en het imago als belangrijkste strategische issue noemen.

Als gevraagd wordt naar de manieren om omzet te verhogen, denken retailbestuurders vooral aan het veroveren van marktaandeel van de concurrent (46 procent). Het aanboren van nieuwe marktsegmenten met het huidige aanbod en het verhogen van het aantal verkopen per klant is voor één op de drie bestuurders een manier om de omzet te verhogen.

Verder zijn de ceo’s eenduidig als het gaat om de prioriteit van investeringen in technologie: die ligt voor 85 procent bij e-commerce. Digitale veiligheid en big data worden allebei door ruim zes op de tien bestuurders genoemd, gevolgd door mobile (54 procent).