Vision statement

Zonder vision statement ga je puur op prijs de concurrentie aan met anderen. Uiteindelijk is dit een eindigende strijd die in de laatste jaren veel retailers de kop heeft gekost. In een aantal gevallen was dit niet nodig geweest als men gezorgd had voor een onderscheidende visie. Met de Both Company wil ik iedereen ondersteunen die open staat om de toekomst vandaag te beginnen. Mijn visie voor retailers, maar ook producenten, is afwijkend van het gebruikelijke want alleen dan is er winst te behalen. Het kan revolutionair zijn, maar altijd kijkend binnen de mogelijkheden van de organisatie. De plannen moeten op korte termijn te realiseren en te integreren zijn in de huidige activiteiten. Innovatie hoeft niet altijd veel investeringen te kosten!

 

Bij de vision statement, en dus eigenlijk het waarom en hoe, wordt alleen een gevoel gerealiseerd. Dat is voor mij het fundament wat gelegd wordt, voor nu en de toekomst. Deze uitgangspunten moeten bij iedereen binnen de organisatie bekend en helder zijn. Budgetteren en het forecasten van de financiële gevolgen deze vision statement komt in een later stadium. Het is alleen heel belangrijk om te weten dat het slechts een prognose is, want bij innovatie is nooit voor 100% te voorspellen wat het te weeg gaat brengen. He kapot rekenen van innovatie is dodelijk voor de snelheid van het proces.  Analyseren tot je er bij neer valt is niet zo moeilijk. Met lef ondernemen wel. Zonder risico’s, nooit een groot succes.