De 80-20 regel

Project Info

Project Description

In de retail wordt er veel gesproken over de 80 – 20 regel. Makkelijk gezegd is het vaak zo dat 80% van de omzet gerealiseerd wordt door 20% van het assortiment. Tot zover niks vreemds aan de constatering van Vilfredo Pareto uit 1906, alleen was dit gebaseerd op het vermogen van de Italianen. Hoe deze regel hierna een eigen leven is gaan lijden en hoe deze te interpreteren of te gebruiken, is een heel eigen leven gaan leiden.

De focus is volledig op die bewuste 20% gaan liggen omdat daar de omzet op dat moment vandaan komt. Met een vrije geest denkend, kun je dit natuurlijk met hetzelfde gemak omdraaien. Als je weet dat 20% van het assortiment verantwoordelijk is voor 80% van de omzet, dan is er dus 80% ruimte in een assortiment voor nieuw assortiment. Let wel, het onderhoud van deze belangrijke 20% is dan natuurlijk wel een voorwaarde maar kost relatief weinig tijd. Genoeg tijd dus om de resterende 80% te optimaliseren en dus leuker te maken voor wie we het allemaal doen: DE KLANT.

De aanval van anderen op de succesvolle 20% van het assortiment zal dus groot zijn. In de wetenschap dat er altijd iemand goedkoper zal zijn, is het dus gelijk ook van groot belang om te zorgen dat er vanuit het 80% assortiment artikelen ontstaan, die de dragende rol kunnen gaan overnemen. Nieuwe Hero’s ontwikkelen dus! Dan is het kijken naar de concurrenten opeens een stuk minder noodzakelijk. Het is eigenlijk hetzelfde als inmiddels bij alle prof voetbalclubs. Ook zij zijn gaan in zien dat de eigen opleiding een goudmijn kan zijn. Binnen de retail wordt hier nog niet, of in ieder geval veel te weinig, naar gekeken omdat toch de resultaten op korte termijn het belangrijkste zijn. Hiermee wordt geen vrije cultuur geschapen die aanmoedigt tot vernieuwing of zelfs tot innovatie. Wat dat betreft is het jammer dat VilFredo er niet meer is om mijn visie te ondersteunen. Kin omhoog en geloof in je eigen kracht! En als je een stuk kracht mist, zoek dan hulp van buitenaf.