Den Helder stap verder met blurring

Project Info

Project Description

Een innitiaf dat mijn goedkeuring krijgt. De Gemeente Den Helder wil wetten en verordeningen aanpassen om meer consumenten naar de binnenstad te trekken. Gelukkig  zien zij in dat de regelgeving aangepast moet worden om de consument een winkelbeleving te geven waar ze op zitten te wachten. De ondernemers bieden zij zo een nieuw perspectief  voor een moderne bedrijfsvoering. Als een plaats als Den Helder al berijd is zo progressief te denken is het toch eeuwig zonde dat andere steden in hun conservatieve gedachten blijven hangen. Lees het onderstaande artikel uit mannenmode van 22 april 2016 voor meer achtergronden

blurring-mannenmode april2016

De gemeente Den Helder is van plan de regels rondom mengvormen tussen horeca en retail te versoepelen. Den Helder is niet een van de gemeenten die deelnemen aan de pilot van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. “Den Helder kiest er bewust voor om het experiment breder te trekken”, zegt wethouder Lolke Kuipers, “omdat wij verwachten dat de behoefte van ondernemers meer zit bij een verlichting van andere regels en beleid.”

De aanleiding voor het experiment is het feit dat winkeliers en horecaondernemers te maken hebben met een grote hoeveelheid wetten en regels waaraan zij moeten voldoen. “Het merendeel van deze regels is ooit om goede redenen ingevoerd”, zegt Kuipers in Den Helder Actueel. “Echter, bij elkaar opgeteld hebben deze regels beperkingen tot gevolg voor ondernemers. Het maakt ondernemerschap lastiger en daarmee minder aantrekkelijk. Ook worden nieuwe retail- en horecaconcepten, zoals blurring, er vaak door bemoeilijkt.”

Het doel van de nieuwe regels is volgens de gemeente het vinden van een nieuwe balans tussen ruimte voor ondernemerschap enerzijds en het borgen van maatschappelijke belangen anderzijds. Een ander doel is het verhogen van de organisatiegraad en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers.

De SlijtersUnie is het niet eens met de landelijke pilot, die dus minder ver gaat dan wat Den Helder wil. De unie meent dat de VNG gemeenten en ondernemers oproept om bewust de regels te overtreden. Den Helder zegt de ontwikkelingen in het land nauw te volgen. “Wij zullen deze ontwikkelingen ook zeker meenemen bij het opstellen van de nieuwe regel.” Het nieuwe experiment zou in Den Helder deze zomer van start moeten gaan.

Mannenmode 22 april 2016